1. President: Dipsikha Das
 2. Vice President: Popi borgohain
 3. General Secretary: Aastha Sharma
 4. Asst.General Secretary: Tafrin Ara Ahmed
 5. Cultural secretary: Shubhalokhmi boruah
 6. Asst.cultural secretary: Pritisha Bhuyan
 7. Social service secretary: Priyanka Chutia
 8. Debate Secretary: Priya Das
 9. Sports Secretary: Gargi Borgohain
 10. Asst.Sports Secretary: Disha Rajkumari
 11. Magazine Secretary: Shivani Bhattacharya
 12. Asst.Magazine Secretary: Pori Gogoi
 13. Common Room Secretary: Tanjina Yasin
 14. Music secretary: Junali Das
 15. Hs 1st & 2nd yr CR: Santi Priya Chetia & Preety Rani Gogoi
 16. 1st sem CR: Nikita Das
 17. 3rd sem CR: Ankita Das
 18. 5th sem CR: Himashree Saikia
Notice - SGC